Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 5 513
  • Tổng lượt truy cập: 1139811
  • Tất cả: 1238
Đăng nhập
Văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng, khai thác và cập nhật dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 556
Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng (sau đây viết tắt là Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2022.  

 

Để việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND đạt hiệu quả, Ban Dân tộc ban hành Văn bản số 322/BDT-TTr ngày 21/4/2022 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác và cập nhật dữ liệu đối với Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, UBND các xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng

- Phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý, cập nhật dữ liệu về công tác dân tộc; theo dõi và báo cáo dữ liệu về công tác dân tộc; kết xuất báo cáo dữ liệu về công tác dân tộc; tổng hợp thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trong phạm vi từng xã, huyện, sở, ngành và toàn tỉnh.

- Đăng nhập phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tại địa chỉ: https://caobang.dantocts.vn

+ Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập vào hệ thống của cơ quan, tổ chức, đơn vị (có Phụ lục 01, 02 kèm theo công văn).

+ Mật khẩu: @Bcd1234 (mật khẩu mặc định).

2. Đối với việc cập nhật, bổ sung dữ liệu về công tác dân tộc

- Nội dung cập nhật số liệu: Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cập nhật thông tin theo phiếu điều tra, thu thập thông tin đã được thiết kế sẵn trong phần mềm. (Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc được cập nhật vào phần mềm đúng định dạng quy định, dữ liệu phải thể hiện đúng hiện trạng về công tác dân tộc của địa phương tương ứng với các chỉ tiêu). 

- Thời gian điều tra số liệu: tính đến thời điểm 31/12/2021.

Văn bản số 322/BDT-TTr, Tải về tại đây

 

Các mẫu phiếu và Phụ lục hướng dẫn kèm theo Văn bản số 322/BDT-TTr, Tải về tại đây

 

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND, Tải về tại đây