Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 5 434
  • Tổng lượt truy cập: 1139732
  • Tất cả: 1159
Đăng nhập
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Lượt xem: 175
Triển  khai  Công  văn  số 244/CĐSQG-CSS  ngày  05/3/2023  của  Cục Chuyển đổi  số quốc  gia  về việc  thống  nhất  nhận  thức  chung  về sự khác  nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Công văn số 299/BCĐCĐS ngày 17/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về chuyển đổi số, Ban Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tuyên truyền, phổ biến nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về 17 điểm khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Chi tiết Công văn số 299/BCĐCĐS tại đây:

Tải về

 

Chi tiết bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về 17 điểm khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, tại đây: